Qua trắc nghiệm Cá tính của tôi, chúng ta có thể phần nào định hướng được công việc phù hợp với bản thân mình. Mỗi lĩnh vực đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng cũng như được xem xét ở nhiều góc độ như khi bạn là người lãnh đạo thì sẽ như thế nào? Là đồng đội thì sẽ như thế nào? Môi trường làm việc thích hợp là gì? Từ đó chúng ta có thể tìm được ngành nghề phù hợp với mình cũng như xem xét việc lựa chọn nghề nghiệp của mình là đã đúng đắn hay chưa.

[PTEST 1]

 

ESPTISPTESTJ | ISTJ | ESFP | ISFP | ESFJ | ISFJ | INFJ | ENFJ | INFP | ENFP | INTJ | ENTJ | INTP | ENTP