ENFJ – NHÀ SƯ PHẠM

  • ĐIỂM MẠNH

Biết truyền cảm hứng, đòi hỏi sự tận tâm, phát động lòng trung tahnhf và đưa ra giá trị, có mưu mẹo, có tiêu chuẩn cao, sử dụng phương pháp có thứ tự, được người khác kính trọng, dành được sự cộng tác, đáp ứng nhiệt tình.

  • LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO

Đưa ra nhiệm vụ và dựa vào nhu cầu chung, khuyến khích tham gia theo nhóm, quan tâm đến tình cảm của cộng sự, thích biết ai alf xung phong trong các quyết định, thích theo đuổi đến cùng kế hoạch một khih nó được thực hiện.

  • LÀ ĐỒNG ĐỘI

Cung cấp thông tin về các vấn đề con người, dựa vào kinh nghiệm và thông tin của bản thân, bảo vệ ý tưởng và giá trị của tổ chức, có phương pháp theo thứ tự, duy trì hợp tác với đồng nghiệp.

  • LÀM VIỆC

Ước muốn môi trường làm việc phù hợp với mọi người, thích chung quanh ổn định và ngăn nắp, thích các phòng ban kỉ luật và làm việc có hiệu quả, hòa hợp giữa những người làm chung, muốn cởi mở nhưng vẫn chuyên nghiệp.

  • TẠI NHÀ/ VỚI BẠN BÈ

Lãng mạn và tận tâm, thích liên quan và chăm sóc người khác, đề cso sự êm ấm trong gia đình, gia đình và trách nhiệm trước tiên, thiên về cộng đồng và phục vụ.

  • KHI GIAO TIẾP

Cởi mở và hay nói chuyện, phát động thành lập nhóm, lấy giá trị avf truyền thống làm ví dụ, học hỏi qua các mối tương giao, có nhận thức.

  • TÓM TẮT

Trung thành, ngoại giao, hòa hợp, hướng đến người khác, diễn cảm, trách nhiệm, lý tưởng, ủng hộ, quan tâm.