ENFP – NHÀ BÁO

  • ĐIỂM MẠNH

Khởi xướng các dự án, đoán trước các nhu cầu, thúc đẩy tiềm năng, tập trung cao độ, dễ dãi với người khác, trân trọng đóng góp của người khác, là người quan sát am hiểu, nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề, cho người khác”chỗ đứng’’ thấy được tiềm năng nơi người khác.

  • LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO

Biết cách thúc đẩy người khác, khuyến khích sự hòa hợp, truyền toàn bộ giá trị công việc đến người khác, chấp nhận những kế hoạch mới, sử dụng nhiều cách để khuyến khích.

  • LÀ ĐỒNG ĐỘI

Mang lại sức sống và lòng nhiệt tình, là chất xúc tác mang người khác đến với nhau, đề xướng hội họp và hội nghị, giúp công việc bắt đầu trôi chảy, đưa ra nhiều ý tuwowrngthus vị và mới mẻ

  • LÀM VIỆC

Thích làm việc với đồng nghiệp, thích không khí thân thiện, cởi mở, thích nơi làm việc lạc quan, hướng đến tương lai, làm việc tốt nhất với những người linh hoạt, nhiệt tình.

  • TẠI NHÀ VỚI BẠN BÈ

Hấp dẫn và dịu dàng với người khác, mang lại thích thú và vui vẻ, là người cha/mẹ tận tâm và uyển chuyển, thích mang người khác đến với nhau, tìm kiếm những giải trí khác thường.

  • KHI GIAO TIẾP

Giỏi về văn viết, nhấn mạnh các giá trị, chiến thắng sự thật qua sự tinh tế và hấp dẫn, lắng nghe kỹ, liên quan người khác vào câu chuyện.

  • TÓM TẮT

Lôi cuốn, thêm hương vị cho đời, nhận thức rõ, năng động, ứng khẩu, nhiệt tình và hăng hái, thuyết phục, trực giác với người khác, tháo vát và tưởng tượng.