ENTP – NHÀ PHÁT MINH

  • Điểm mạnh

Cảnh giác với những khả năng mới, Làm việc độc lập, Tìm kiếm những cách tốt hơn, Điều chỉnh để thay đổi, Thích học những kỹ năng mới, Khôn ngoan sắc bén, Nhận thức, Mưu lược, Thích giải quyết vấn đề.

  • Là nhà lãnh đạo

Thích xã giao và kết bạn, Khuyến khích đổi mới và sáng tạo nơi người khác, Cởi mở với lời phê bình xây dựng, Dựa vào người khác để biết chi tiết, Phát triển các mô hình.

  • Là đồng đội

Đưa ra những đóng góp trước tiên, Hành động như một ngòi nổ để người làm chung hợp tác những ý tưởng mới, Nhìn dự án dựa vào phản ánh của người khác, Nhìn mối quan hệ giữa biện pháp và mục đích .

  • Làm việc

Làm việc tốt nhất với những người độc lập, thích cách hướng dẫn và quản lý linh hoạt, Muốn được thử thách và chấp nhận rủi ro, Thích các hoạt động tập thể, Thích những công ty mới thành lập.

  • Tại nhà/ với bạn bè

Cao thượng và cởi mở, Thích sinh hoạt tập thể hay hợp mặt, Muốn một môi trường sống động, Có chính sách “cởi mở”, Thích thời gian nghỉ ngơi uyển chuyển.

  • Khi giao tiếp

Nhanh trí và khéo nói, Thích tranh luận, là một người nói chuyện có duyên, Là nhà diễn thuyết năng động, Dễ hào hứng với thông tin mới.

  • Tóm tắt

Hiểu người khác, Thích những dự án mới, Cởi mở, Giao tiếp tốt, Tò mò và quan tâm, Thích thay đổi và hành động, Trực giác mạnh, Phân tích, Thích thử thách, Nhiệt tình và năng động.