ESFJ – NHÀ BUÔN

  • Điểm mạnh

Dịu dàng nhưng vẫn cương quyết, người làm việc nhanh và xuyên suốt, phản ứng nhanh, đề cao sự trung thành, quyết định, không ích kỷ về thời gian, tốt với người khác, giúp đỡ nhiệt tình với người khác, khôn khéo với đồng nghiệp, tạo sự hòa hợp.

  • Là nhà lãnh đạo

Dẫn dắt qua sự chú ý của cá nhân, giữ liên lạc với mọi người, gắn liền với “ tiếp xúc cá nhân “, là tấm gương làm việc chăm chỉ, lấy kinh nghiệm ủng hộ cho quyết định và hành động.

  • Là đồng đội

Khuyến khích những nỗ lực trong nhóm, giải quyết các mâu thuẫn, chính xác trong số liệu và đúng giờ, tôn trọng luật và người có thẩm quyền, hợp theo nhu cầu của nhiều người.

  • Làm việc

Thích đồng nghiệp hướng đến mục tiêu,thích môi trường thân thiện có tổ chức, thích nơi nào biết hành động, cần những đồng nghiệp nhạy bén và thích hợp, phục vụ trong một chương trình cụ thể.

  • Tại nhà/với bạn bè

Thích vui chơi và hòa đồng, là trung tâm của một gia đình nề nếp, là nguồn cung cấp cho tương lai, nồng nhiệt tận tâm và chăm sóc, chung thủy và hi sinh.

  • Khi giao tiếp

Là người nói chuyện vui vẻ, lắng nghe với sự cảm thông và hiểu biết, tôn trọng quan điểm của người khác, là người giao tiếp giỏi, bắt thông tin qua trực giác.

  • Tóm tắt

Thích giao du, ủng hộ, thông cảm, cộng tác, giao tiếp rộng, tôn trọng truyền thống, duyên dáng, lịch thiệp, nhận thức, giúp đỡ bạn bè.