ESTP – NGƯỜI KHỞI XƯỚNG

  • Điểm mạnh

Thẳng thắn, điều kiện rủi ro, là nhà thương thuyết, tiên phong, đáp ứng nhanh, hướng đến kết quả, ghi nhớ dữ liệu và sự kiện, hành động, suy tư về vấn đề, người thực hiện.

  • Là nhà lãnh đạo

Trực tiếp, tham gia hội họp, điều khiển vấn đề nhanh chóng, nhận trách nhiệm trong các trường hợp khẩn cấp, thuyết phục để công việc tiến triển.

  • Là đồng đội

Hành động như người trung gian trong các cuộc thương thuyết, chấp nhận làm việc với mọi hạng người, ủng hộ dự án với dữ kiện và sự kiện, có thể điều chỉnh tới phút cuối, thích là người giải quyết vấn đề hóc búa.

  • Làm việc

Bót tối đa tính quan liêu, dành thời gian giải trí khi làm việc, muốn môi trường làm việc hấp dẫn, thích nắm vững những vấn đề kỹ thuật, thích người hướng đến kết quả.

  • Tại nhà/với bạn bè

Chủ động với gia đình và bạn bè, thích các hoạt động cá nhân và tập thể, có nhiều sở thích ngoài trời,là người vui vẻ lôi cuốn, thích những họp mặt tình cờ.

  • Khi giao tiếp

Giao tiếp bằng lời và trực quan, duyên dáng và hấp dẫn, thích thảo luận các kế hoạch và hành động, thích tranh cãi “quyết liệt”, có ý thức về ngôn ngữ và cử chỉ.

  • Tóm tắt

Dễ làm quen, chuẩn bị cho hành động, nhanh nhẹn và sống động, thực tế, nhều tiềm năng, tự nhiên, nhiều tài, thú vị, thuyết phục, cảnh giác.