INFJ – NHÀ VĂN

  • Điểm mạnh

Lắng nghe người khác, hợp tác, sáng tạo và đổi mới, nhìn về tương lai, quả quyết, đưa tính đúng đắn lên hàng đầu, tư vấn cho người khác, nhẫn nại trong các mối quan hệ, dịu dàng và chấp nhận, trung thành.

  • Là nhà lãnh đạo

Không đòi hỏi cao, nhưng quyết tâm, chọn người hợp với nhiệm vụ, thành công trong hợp tác với người khác, ủng hộ sự nghiệp và lý tưởng, truyền khát vọng cho người khác để thành công.

  • Là đồng đội

Là nhà đại sứ, nhạy bén với nhu cầu cảu người khác, làm việc đúng đắn và kiên quyết, đối mặt với thử thách và đạt lý tưởng.

  • Làm việc

Cần riêng tư và không gian để tập trung, tìm kiếm môi trường cởi mở, thích có điều kiện để sáng tạo, thích những dự án nhiều thử thách và ly kỳ, muốn công việc có tổ chức và hài hòa.

  • Tại nhà/với bạn bè

Quan tâm đến tiện nghi trong nhà, phát triển các quan hệ lâu dài, có nhiều theo đuổi và nhiều thú vui, là một người bạn ăn ý, khôn khéo khi biểu lộ cảm tình.

  • Khi giao tiếp

Là người duyên dáng khi viết cũng như khi nói, ưu tiên cho cảm xúc của người khác, nhìn nhận quan điểm người kia, thiên phú về ngôn ngữ, dùng các quan hệ như giá trị giao tiếp.

  • Tóm tắt

Có lý,tận tâm cao, bình tĩnh và nhạy cảm, hòa hợp, ngoại giao, nồng nhiệt, truyền khát vọng cho người khác, có lòng trắc ẩn, kín đáo, chấp nhận thử thách.