INFP – THỦ KHO

  • ĐIỂM MẠNH

Sáng tạo, thuyết phục, khuyến khích người khác, ý thức về thời điểm đúng lúc, có trực giác với người khác, nhiệt tình, chân thành, ý thức về thời gian, thiên phú về ngôn ngữ, biết lắng nghe khao khát thử thách.

  • LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO

Thích tạo điều kiện thuận lợi hơn là ra lệnh, tìm người năng động, tinh tế, ca ngợi người khác một cách tự nhiên, cởi với ý tưởng người khác.

  • LÀ ĐỒNG ĐỘI

Nhấn mạnh đến nhu cầu làm việc chung hoặc giá trị tổ chức, đưa ra lý tưởng và mục tiêu là sự hoàn hảo, phát động sự hợp tác, cảm nhận được những nhu cầu thực sự nơi người khác, có tính nhân đạo.

  • LÀM VIỆC

Làm việc giỏi khi một mình, thích người đồng hành với mình phải rất đúng đắn, cần thời gian để suy ngẫm, ước muốn người hợp tác, muốn được tự lập.

  • TẠI NHÀ/VỚI BẠN BÈ

Quan hệ tốt với con cái, cho người khác tự do và không gian riêng, dễ hòa đồng và làm theo nhu cầu gia đình, kế hoạch là một vấn đề có thể thay đổi, là người bảo vệ gia đình.

  • KHI GIAO TIẾP

Giao tiếp tốt nhất qua văn viết, viết rất trữ tình, nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ, lôi cuốn người ta qua cách dùng từ, chân thành lắng nghe.

  • TÓM TẮT

Người có lý tưởng, ủng hộ phong trào, trung thành, tìm kiếm sự thật, quý phái, danh dự, hòa hợp, tinh tế với bổn phận, lịch sự, dịu dàng.