INTP – KIẾN TRÚC SƯ

  • Điểm mạnh

Dễ nắm bắt thay đổi, Lý thuyết, nghiên cứu khách quan, Lý tưởng hóa, Thích các vấn đề phức tạp, Tưởng tượng, Canh tân, Người có sáng kiến, Thông minh.

  • Là nhà lãnh đạo

Thích tổ chức công việc, không phải nhân sự, Viết giấy tờ, Thích đưa ra thay đổi, Thích ý tưởng va quan niệm tiên phong, Đưa ra viễn cảnh.

  • Là đồng đội

Chấp nhận thử thách với công việc phức tạp, là người có ý kiến, Hành động như nhà phê bình một dự án, Hợp tác thay đổi bất cứ lúc nào, Đưa ra sáng tạo và đổi mới cho dự án .

  • Làm việc

Cần yên tĩnh và chút riêng tư, Thích linh động trong công việc, thích được thử thách, thích nơi làm việc không có kết cấu, Nơi làm việc có thể lộn xộn.

  • Tại nhà/ với bạn bè

Là người cha tận tâm và nghiêm chỉnh, Dùng kỷ luật không quá khắt khe, Thích gia đình êm ấm, Làm việc khi vui chơi, Thích trò chơi trí tuệ: cờ, domino.

  • Khi giao tiếp

Thích giao tiếp qua thư từ hơn là lời nói, Hay thảo luận về “ đại sự”, Thích nói về lý tưởng và quan niệm, Có thể lý thuyết và lắm lời, Thích tiếp xúc chỉ hai người.

  • Tóm tắt

Người lập di, Hướng đến tương lai, Tò mò, Phán đoán, Bảo thủ, Suy nghĩ lớn, Phân tích, Độc lập, Quả quyết, Dùng ý tưởng trừu tượng.