ISFP – HỌA SĨ

  • Điểm mạnh

Dễ tiếp thu với người khác, rộng lượng với thời gian, có tinh thần cởi mở, phát sinh lòng tin tưởng nơi người khác, tôn trọng tình cảm người khác, tử tế vô điều kiện, luôn lạc quan, giải quyết vấn đề, hiểu biết và đáng tin cậy.

  • Là nhà lãnh đạo

Thường ca ngợi và khuyến khích, hướng dẫn đường lối hoạt động, biết linh động và hợp tác, làm chủ khủng hoảng, biết cách sử dụng sức mạnh của người khác.

  • Là đồng đội

Có tinh thần hợp tác, tập trung đến nhu cầu người khác, hiểu nhu cầu chung, biết xây dựng mối dây với những người có khả năng, sẵn sàng phục vụ cho một dự án.

  • Làm việc

Cần không gian riêng tư, cần đồng nghiệp thích ứng, muốn sự cơ động để có hiệu quả, thích môi trường làm việc có thẩm mỹ, quan tâm đến hành động của người khác.

  • Tại nhà/với bạn bè

Thích thời gian vui chơi riêng tư, hài hước và duyên dáng, dành thời gian cho thú vui đơn giản, cần duy trì các mối quan hệ, thích những thú vui theo đuổi riêng.

  • Khi giao tiếp
    Hòa theo nhu cầu của người khác, thích những buổi nói chuyện có chủ đích, tìm kiếm ý nghĩa trong hành động và lời nói của người khác, lắng nghe trước khi nói, thích đồng nghiệp trầm lặng chu đáo.
  • Tóm tắt

Dịu dàng và hợp lý, trầm lặng, có năng lực bên trong, hành động một cách tự nhiên, liên hệ với thực tại, không khoe khoang, nhạy bén với người khác, có óc thẩm mỹ, khiêm tốn, hợp tác và cân bằng.