ISTP – THỢ THỦ CÔNG

  • Điểm mạnh

Dễ tiếp thu với người khác, bình tĩnh khi có khủng hoảng, đáng tin cậy, nguồn kiến thức, khéo tay, có năng khiếu kỹ thuật, chấp nhận rủi ro, người giải quyết vấn đề hóc búa, cố gắng hoàn tất công việc, hướng đến lao động.

  • Là nhà lãnh đạo

Muốn cộng sự làm theo kiểu mẫu của mình, quản lí công việc và nhân sự với quyền hành ít nhất, có thể đáp lại các trường hợp khẩn cấp, thích xây dựng các nhóm hành động, tìm kiếm phương pháp và ý tưởng mới.

  • Là đồng đội

Thích thu nhập các dữ liệu về kỹ thuật, biết thứ tứ ưu tiên để đạt đến mục tiêu, điều chỉnh đến phút cuối, làm việc với những hướng dẫn cụ thể, thích liên quan đến các dự án mới.

  • Làm việc

Thích các chương trình theo một dự án, thích làm việc với người thiên về hành động, thích được người ta liên quan tới, thích sự việc hơn là dính dáng đến người khác, thích các chương trình linh hoạt.

  • Tại nhà/với bạn bè

Riêng tư và bảo vệ gia đình, thực tế và nhiệt tình, chú ý đến nhu cầu người nhu cầu người khác, thư dãn và dễ làm quen, thích sửa sang cho gia đình.

  • Khi giao tiếp

Thích nói chuyện với từng người, thích chỉ đạo nhưng vẫn cởi mở với người khác, tìm kiếm sự kiện cần thiết, thích các dữ liệu về kỹ thuật, học hỏi khi làm việc.

  • Tóm tắt

Dè dặt, làm thoe sự thật, hợp lý, biết thích nghi, tự lập, thực dụng, không ảo tưởng, phân tích, khôn khéo, nhiều tài.