ENTP

ENTP – NHÀ PHÁT MINH Điểm mạnh Cảnh giác với những khả năng mới, Làm việc độc lập, Tìm kiếm những cách tốt hơn, Điều chỉnh để thay đổi, Thích học những kỹ năng mới, Khôn ngoan sắc bén, Nhận thức, Mưu lược, Thích giải quyết vấn đề. Là nhà lãnh đạo Thích xã giao […]

Read more

INTP

INTP – KIẾN TRÚC SƯ Điểm mạnh Dễ nắm bắt thay đổi, Lý thuyết, nghiên cứu khách quan, Lý tưởng hóa, Thích các vấn đề phức tạp, Tưởng tượng, Canh tân, Người có sáng kiến, Thông minh. Là nhà lãnh đạo Thích tổ chức công việc, không phải nhân sự, Viết giấy tờ, Thích đưa […]

Read more

ENTJ

ENTJ – NHÀ THỐNG ĐỐC Điểm mạnh Thích là nhà lãnh đạo, Cung cấp cách tổ chức, Có tính phân tích cao, Thẳng thắn và đi vào vấn đề, Mong được làm nhiều việc, Đưa ra tiêu chuẩn cao, Thích giải quyết vấn đề, Ca ngợi khả năng của người khác, Biết phe bình xây […]

Read more

INTJ

INTJ – NHÀ KHOA HỌC Điểm mạnh Thực dựng cao, Hệ thống, Làm việc riêng lẻ, Nhanh trí, Tận tâm, độc lập, Cương quyết, Nhìn xa trông rộng, Năng động, Vững chắc. Là nhà lãnh đạo Đưa ra nhận thức và thiết kế các mô hình làm việc, Tổ chức ý tưởng thành kế hoạch […]

Read more

ENFP

ENFP – NHÀ BÁO ĐIỂM MẠNH Khởi xướng các dự án, đoán trước các nhu cầu, thúc đẩy tiềm năng, tập trung cao độ, dễ dãi với người khác, trân trọng đóng góp của người khác, là người quan sát am hiểu, nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề, cho người khác”chỗ đứng’’ thấy […]

Read more

INFP

INFP – THỦ KHO ĐIỂM MẠNH Sáng tạo, thuyết phục, khuyến khích người khác, ý thức về thời điểm đúng lúc, có trực giác với người khác, nhiệt tình, chân thành, ý thức về thời gian, thiên phú về ngôn ngữ, biết lắng nghe khao khát thử thách. LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO Thích tạo điều […]

Read more

ENFJ

ENFJ – NHÀ SƯ PHẠM ĐIỂM MẠNH Biết truyền cảm hứng, đòi hỏi sự tận tâm, phát động lòng trung tahnhf và đưa ra giá trị, có mưu mẹo, có tiêu chuẩn cao, sử dụng phương pháp có thứ tự, được người khác kính trọng, dành được sự cộng tác, đáp ứng nhiệt tình. LÀ […]

Read more

INFJ

INFJ – NHÀ VĂN Điểm mạnh Lắng nghe người khác, hợp tác, sáng tạo và đổi mới, nhìn về tương lai, quả quyết, đưa tính đúng đắn lên hàng đầu, tư vấn cho người khác, nhẫn nại trong các mối quan hệ, dịu dàng và chấp nhận, trung thành. Là nhà lãnh đạo Không đòi […]

Read more

ISFJ

ISFJ – NGƯỜI BẢO VỆ Điểm mạnh Sử dụng tài nguyên một cách khôn khéo, có kiến thức, công bằng và hợp lý, hướng đến nhiệm vụ, làm việc không mệt mỏi, nhìn nhận người khác, cá nhân hóa các dự liệu, chấp nhận trách nhiệm, kế hoạch cho phía trước, đơn giản hóa thông […]

Read more

ESFJ

ESFJ – NHÀ BUÔN Điểm mạnh Dịu dàng nhưng vẫn cương quyết, người làm việc nhanh và xuyên suốt, phản ứng nhanh, đề cao sự trung thành, quyết định, không ích kỷ về thời gian, tốt với người khác, giúp đỡ nhiệt tình với người khác, khôn khéo với đồng nghiệp, tạo sự hòa hợp. […]

Read more